Jaarlijks verdwijnen 15 miljard bomen, de hoeveelheid bomen is sinds het begin van de industriële revolutie tweehonderd jaar geleden gedaald met bijna 50%. En hoewel het aantal duurzame bosprojecten in aantal stijgt, wordt slechts één derde deel van de bossen teruggeplant. Zo verliest de wereld ieder jaar 10 miljard bomen. Neem nu deel aan de 1-2-Tree actie van Trees for All en ga verdere ontbossing tegen.

Bomen planten

Een boom is naast een bijzonder cadeau ook een concrete bijdrage aan de wereld van morgen. Bomen bieden bescherming, zuiveren de lucht van het broeikasgas CO2, produceren zuurstof, leveren vruchten, hout, ze bieden onderdak en bescherming en gaan uitdroging en erosie van de bodem tegen. Je kunt hiernaast je eigen bijdrage leveren, van ons krijg je dan direct een donatiebewijs.

De boom wordt geplant in een duurzaam project van Trees for All waar sociale, ecologische en economische ontwikkeling centraal staan.

Een (bedrijfs)bos planten

Vanaf ongeveer 1000 bomen heb je al een ‘eigen’ bos, een concrete investering in de wereld van morgen.  Mocht je een product of dienst aanbieden waarbij je een groene link wilt leggen, dan kan je een boom per product of dienst aanbieden. Trees for All heeft ervaring met verschillende aanbieders van diensten en producten en adviseert hier graag in. Lees hier welke bedrijven met ons samenwerken. 

Lifestyle en Bomen

Een boom neemt CO2 op uit de lucht en zet deze om in zuurstof. Wanneer je energie verbruikt en er CO2 vrijkomt kan je ervoor kiezen om er bomen voor terug te planten. Per ton CO2 komt dat neer op 3 bomen. Om 23 ton CO2 op te nemen – dat is de uitstoot van een gemiddeld gezin per jaar – zijn er dus 66 bomen nodig. Voor alleen je huishoudelijke energieverbruik zijn 12 bomen nodig. Deze cijfers zijn gebaseerd op de berekeningen van Milieucentraal.

ANBI

Trees for All is door de Belastingdienst erkend als goed doel (ANBI status). Hierdoor is de bijdrage aan Trees for All, voor het planten van bomen of het compenseren van CO2, fiscaal aftrekbaar van de belasting.

Meer weten over de verschillende projecten?

Smart Forest in Bolivia

 

Bomen planten

Kies voor meer bomen & bos

totaal 0 bomen =
0,-
Met donatie bewijs

Veelgestelde vragen


Trees for All is een stichting (dus zonder winstoogmerk). Trees for All is de enige stichting op het gebied van CO2 compensatie in Nederland en de enige die bomen kan planten, zowel in Nederland als in het buitenland:

  • Wij maken het iedereen mogelijk bij te dragen aan een duurzame wereld.
  • Wij begeleiden ondernemers en particulieren die bomen willen planten en/of duurzaam of co2 neutraal willen ondernemen/leven.
  • Wij investeren alleen in projecten die voldoen aan Triple M (mens, mileu, meerwaarde).

Wij streven naar bewustwording. Bewustwording dat iedereen, met elke persoonlijke actie, bijdraagt aan een groene aarde en het terugdringen van de klimaatproblematiek.
Wij dragen bij aan een duurzame wereld door het ondersteunen en opzetten van projecten die voldoen aan het Triple M beleid (mens, milieu, meerwaarde) oftewel ‘people, planet, profit’.

Trees for All