Henk Mirck

Bestuursvoorzitter

Ervaren in openbaar bestuur, onderscheidend in samenwerking met inwoners, natuur en duurzaamheid.


“Als ik in een bos loop met mijn kinderen, ervaar ik wat het belang van de natuur is voor de mens. We voelen ons fitter, vrolijker, creatiever en kunnen beter denken. Het belang voor onszelf en de komende generaties voor het behoud en verdere aanplant van bossen was nimmer zo groot als vandaag de dag. De klimaatproblematiek maakt ons pijnlijk zichtbaar dat we serieus werk moeten maken in het verminderen van broeikasgassen. Ik ben trots op alle medewerkers van Trees for All, voor alles wat we al bereikt hebben en de doelen die we nastreven. Het is geweldig dat ik in mijn rol als voorzitter van Trees for All kan bijdragen aan een gezonde aarde!”

Jaap Bos

Secretaris

“Bomen zijn een heel belangrijke schakel in een eeuwenoud evenwicht tussen klimaat, natuur en ons als gebruiker en genieter. De huidige schaal van ontbossing draagt echter voor een belangrijk deel bij aan de opwarming van de aarde, los van het hiermee gepaard gaande verlies van leefomgeving voor veel soorten. Als ik lees dat er jaarlijks 15 miljard bomen gekapt worden en er maar 5 miljard weer worden aangeplant, is het om bijna moedeloos van te worden. Want wat maken die bomen die via Trees for All geplant worden dan voor verschil? Maar als iedere wereldburger slechts 2 bomen per jaar plant, dan groeit het wereldwijde areaal weer met 4 miljard bomen per jaar. Deze simpele boodschap sterkt mij in de gedachte dat het werk van Trees for All er echt toe doet: elke boom telt! En daarom zet ik mij al meer dan 10 jaar van harte in als bestuurslid van deze organisatie.”

Ruud Vellema

Penningmeester

Econoom. Oud manager in de energiesector, consultant en interim manager.

“Als er één ding op aarde is waaraan je de eeuwigdurende wisselwerking tussen aarde en lucht kan zien, is het wel een boom ! Zelfs als je door die bomen het bos niet kan zien, maken ze me nog vrolijk. Als je dan in Gelderland mag wonen, mag je je gelukkig prijzen. Maar de wereld is veel groter. Daarom draag ik graag mijn steentje bij dat niet alleen in ons eigen land maar ook ver hier vandaan bossen kunnen worden geplant om daarmee de leefomstandigheden van mensen en hun lokale gemeenschappen te verbeteren én tegelijkertijd bij te dragen aan het behoud van natuur en milieu.”

Jaap Kuper

Bestuurslid

Bosbouw ecoloog. Voormalig opperhoutvester van Kroondomeinen Het Loo. Consultant duurzaam bosbeheer/natuurontwikkeling ecologische restauratie en bescherming van biodiversiteit.

“We hebben het voor elkaar gekregen om een groot deel van de wereld te ontbossen. We gaan laten zien dat we het bos ook weer kunnen terugkrijgen!”

Stef Röell

Bestuurslid

Financiële instrumenten en projectfinanciering.

“Omdat het planten van een boom zoveel meer is dan het begin van een nieuw bos.”

Roel Nozeman

Bestuurslid

Bedrijfskundige, expertise in bedrijven en duurzaam ondernemen.

“Wereldwijd leven er 350 miljoen mensen in bossen en zijn voor hun levensbehoefte van deze bossen afhankelijk. Ook herbergen deze bossen een groot deel van de wereldwijde biodiversiteit en is er in deze bossen een gigantische hoeveelheid CO2 opgeslagen. Helaas gaat ontbossing al decennia lang onverminderd door. Om klimaatverandering tegen te gaan is het van groot belang deze ontbossing te stoppen en grootschalig bomen bij te planten. Ik draag graag bij aan een succesvol Trees for All.”

Trees for All voldoet aan de eisen van het CBF en ANBI

cbf_nieuw

logo_anbi